Chuyển đổi thời gian

Đo khoảng thời gian giữa hai sự kiện

 Chuyển đổi thời gian

Trình chuyển đổi thời gian miễn phí của chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển đổi thời gian theo mili giây thứ hai của tháng hoặc năm.


Sử dụng máy tính

Chọn đơn vị thời gian mà bạn muốn chuyển đổi sau khi nhập giá trị thời gian và đơn vị. Chuyển đổi giữa các đơn vị thời gian khác nhau, chẳng hạn như giây, phút, micro giây và nano giây. Ngoài ngày, tuần và năm, bạn cũng có thể chuyển đổi sang tuần, tháng hoặc năm.
Lịch truyền thống, có 34 ngày rưỡi mỗi tháng, được dùng để tính thời lượng của một tháng trong bộ chuyển đổi thời gian này. Điều này giống như chia năm thành 12 tháng và 365 ngày. Khi 365 chia cho 12, kết quả là 30,416.

máy tính cho thời gian, bộ chuyển đổi thời gian

Năm được tính bằng cách sử dụng năm dương lịch có 365 ngày trong bộ chuyển đổi thời gian. Ngày thừa được thêm vào các năm nhuận, có tổng cộng 366 ngày, không được tính đến trong phép tính này.

Làm cách nào để thay đổi giữa các đơn vị thời gian khác nhau?

Có thể thay đổi đơn vị thời gian này sang đơn vị thời gian khác bằng cách nhân hoặc chia một lượng thời gian nhất định với sự trợ giúp của các hệ số chuyển đổi. Hiểu được hệ số chuyển đổi giúp việc chuyển đổi giữa các đơn vị khác nhau trở nên đơn giản.

S* C = E

"S" là viết tắt của giá trị bắt đầu. Vì C được đổi thành nó nên kết quả là.

Chuyển đổi Sử dụng Đơn vị Giây

Có thể nhân hệ số chuyển đổi trong bảng sau để thay đổi bất kỳ giá trị thời gian cụ thể nào thành giây.

Xem cách chuyển đổi 120 phút sang giây bằng cách sử dụng ví dụ sau.

Chia tổng số 120 phút cho 60 giây trôi qua mỗi phút.

  • 7200 giây bằng 120 phút nhân với 60 giây

hour máy tính, công cụ chuyển đổi phút sang giờ

Hãy nghĩ về những điều sau: 28.800 giây bằng bao nhiêu giờ?

  • Hãy ước lượng như sau: 28.800 giây nhân với 1/3600 giờ mỗi giây
  • Tính toán tương đương sẽ là chia 28.800 giây cho tốc độ trung bình 3600 giây mỗi giờ.
  • 8 giờ tương đương với 28.800 giây nhân với 3600 giây/giờ.

Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ đơn vị nào được hiển thị ở cột bên trái bằng cách nhân đơn vị đó với hệ số A và B tương ứng để chuyển đổi đơn vị đó thành giây và ra khỏi giây. Ngoài ra, hệ số đơn giản hóa có thể được tính bằng cách chia hệ số chuyển đổi A và B.

Để chuyển đổi một giá trị từ phút sang giờ, hãy nhân giá trị đó với 60 rồi chia cho 3600. Đáp số của phép tính này là 0,01666666767, có được bằng cách nhân 60 với 3600. Bạn có thể nhận được số giờ tương tự bằng cách nhân số phút với 0,016.


Aarim Khan

CEO / Co-Founder

Our goal is to provide online free tools so you don't have to install any software for basic usages. We are trying to add more tools and make these tools free forever.

Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.