JSON sang TSV

Công cụ này sẽ chuyển đổi dữ liệu từ tệp JSON sang tệp TSV

JSON sang TSV

JSON to TSV Converter là một ứng dụng đơn giản để chuyển đổi dữ liệu JSON sang TSV. Sao chép, dán và chuyển đổi. Nó có thể được sử dụng bởi các nhà phát triển, lập trình viên và nhà thiết kế web, những người cần chuyển đổi dữ liệu JSON thành các giá trị được phân tách bằng tab.
JSON to TSV converter

Với công cụ trực tuyến miễn phí đơn giản này, bạn có thể chuyển đổi bất kỳ dữ liệu JSON nào sang dữ liệu TSV. Công cụ chuyển đổi JSON này được sử dụng để chuyển đổi bất kỳ dữ liệu JSON nào thành các giá trị được phân tách bằng tab (TSV).

JSON chính xác là gì?

JSON là viết tắt của Ký hiệu đối tượng JavaScript; nó là một định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ. Con người có thể dễ dàng đọc và viết nó, và máy móc có thể dễ dàng phân tích và tạo ra nó. Nó là ngôn ngữ lập trình con JavaScript, phiên bản thứ 3 của Tiêu chuẩn ECMA-262 và được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1999. JSON là ngôn ngữ lập trình độc lập sử dụng các quy ước, tương tự như họ ngôn ngữ lập trình C, bao gồm C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python và nhiều ngôn ngữ khác. Chúng tôi chủ yếu sử dụng định dạng JSON để xuất bản và gửi dữ liệu có cấu trúc một cách nhất quán qua internet. Nó thường được sử dụng thay thế cho XML để truyền dữ liệu giữa máy chủ và ứng dụng web.

TSV chính xác là gì?

Các tệp TSV là một giải pháp thay thế phổ biến cho các tệp có giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (CSV). Tệp TSV thực sự phổ biến hơn tệp CSV. Các tệp TSV, như tên của nó, sử dụng các tab để phân tách các trường thay vì dấu phẩy. Tệp TSV thường nhỏ hơn tệp CSV vì chúng không yêu cầu dấu phẩy bổ sung. Điều này đặc biệt hữu ích khi cố gắng nhập một bảng tính lớn vào cơ sở dữ liệu.
JSON converter

Cách tốt nhất để chuyển đổi JSON sang TSV là gì?


Chuyển đổi JSON sang TSV trực tuyến rất đơn giản. Sao chép và dán dữ liệu JSON của bạn vào hộp văn bản được cung cấp. Chọn tùy chọn Chuyển đổi. Nó sẽ chuyển đổi văn bản của bạn sang TSV ngay lập tức. Bây giờ bạn có thể sao chép và dán nó vào bất cứ đâu bạn muốn.

Làm cách nào tôi có thể kiểm tra Công cụ chuyển đổi JSON sang TSV bằng Dữ liệu mẫu?

Để kiểm tra công cụ miễn phí này, hãy sử dụng Dữ liệu mẫu. Nhấn nút "Mẫu" màu xanh lục để lấy dữ liệu mẫu. Khi bạn nhấn nút chuyển đổi, dữ liệu mẫu sẽ được tải để kiểm tra công cụ chuyển đổi JSON trực tuyến này.

 


Aarim Khan

CEO / Co-Founder

Our goal is to provide online free tools so you don't have to install any software for basic usages. We are trying to add more tools and make these tools free forever.

Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.