CSV sang JSON

Dễ dàng chuyển đổi tệp CSV của bạn sang định dạng JSON

CSV sang JSON

Trình chuyển đổi CSV sang JSON trực tuyến Đây là công cụ cơ bản nhất để chuyển đổi dữ liệu CSV sang dữ liệu JSON. Bạn phải sao chép dữ liệu CSV của mình và dán vào hộp ở trên trước khi nhấp vào nút chuyển đổi.

Trình chuyển đổi CSV sang JSON

Công cụ chuyển đổi CSV sang JSON trực tuyến miễn phí này cho phép bạn chuyển đổi mọi dữ liệu CSV hoặc Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy sang định dạng dữ liệu JSON.

Tại sao bạn nên sử dụng trình chuyển đổi CSV sang JSON?

  • Chuyển đổi bất kỳ dữ liệu CSV nào thành dữ liệu JSON chỉ bằng một cú nhấp chuột.
  • Sao chép dữ liệu JSON đã chuyển đổi vào khay nhớ tạm của bạn.
  • Tất cả thông tin bạn tải lên hoặc cung cấp trên trang web này là hoàn toàn an toàn.
  • Tất cả những công cụ này đều có thể truy cập được từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet.

Làm cách nào để chuyển đổi tệp CSV thành JSON?

Để chuyển đổi dữ liệu CSV sang định dạng dữ liệu JSON, chỉ cần dán dữ liệu CSV vào ô trống được cung cấp. Bây giờ nhấn nút Chuyển đổi. Bạn sẽ ngay lập tức nhận được dữ liệu JSON được chuyển đổi từ tệp CSV.

Ví dụ: hãy xem xét dữ liệu CSV sau:

album,năm
The White Stripes,1999
De Stijl,2000
White Blood Cells,2001

Dữ liệu JSON được chuyển đổi từ CSV:

[{"album":"The White Stripes","year":"1999"},
{"album":"De Stijl","year":"2000"},
{"album":"Bạch cầu","năm":"2001"}]

Các câu hỏi thường gặp về Trình chuyển đổi CSV sang JSON:</h2 >

CSV chính xác là gì?

Viết tắt của các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy là CSV. Một hoặc nhiều bản ghi được phân tách bằng dòng mới trong tệp CSV. Mỗi bản ghi bao gồm một hoặc nhiều trường được phân tách bằng dấu phẩy.

JSON chính xác là gì?

JSON là một định dạng văn bản độc lập với ngôn ngữ sử dụng các tiêu chuẩn được chia sẻ bởi các lập trình viên dòng C, bao gồm C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python và nhiều định dạng khác . JSON là một ngôn ngữ trao đổi dữ liệu tuyệt vời vì những đặc điểm này.

 


Aarim Khan

CEO / Co-Founder

Our goal is to provide online free tools so you don't have to install any software for basic usages. We are trying to add more tools and make these tools free forever.

Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.