Trình xem JSON

Xem, kiểm tra, chỉnh sửa và gỡ lỗi dữ liệu JSON trực tuyến

Trình xem JSON

Chào mừng bạn đến với Trình xem JSON trực tuyến của NanoWebTools. JSON là một định dạng dữ liệu đang trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong nhiều trang Web do AJAX hỗ trợ vì định dạng này con người có thể đọc được.

JSON Người xem

JSON chính xác là gì?

JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ và con người có thể đọc được, cũng như một định dạng lưu trữ dữ liệu tập lệnh thuận tiện. Nó giúp con người đọc và ghi dữ liệu cực kỳ đơn giản. Thật dễ dàng để phân tích cú pháp và tạo.

JSON là định dạng văn bản độc nhất vô nhị, không phụ thuộc vào ngôn ngữ. Nó hỗ trợ cả phong cách lập trình hướng đối tượng và hướng mảng, nhẹ, không phụ thuộc vào ngôn ngữ và dễ đọc và viết. JSON đã trở thành định dạng trao đổi dữ liệu phổ biến nhất vì định dạng này không phụ thuộc vào ngôn ngữ, con người có thể đọc được và tương thích với nhiều ngôn ngữ lập trình.

JSON thường được sử dụng trong các ứng dụng web để truyền dữ liệu, chẳng hạn như gửi dữ liệu từ máy chủ đến máy khách để có thể hiển thị trên trang web hoặc cho phép người dùng đăng bài dữ liệu trở lại máy chủ.

view Mã JSON Trực tuyến

Tổng quan về Trình xem JSON:

JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng truyền dữ liệu phổ biến trong lập trình web. Trình xem JSON là một chương trình có thể hiển thị dữ liệu ở định dạng JSON. Nó cũng có thể phân tích cú pháp dữ liệu JSON và hiển thị nó ở định dạng dễ hiểu. Nó có thể được dùng để gỡ lỗi và hiểu cấu trúc dữ liệu trong tài liệu JSON.

Trình xem JSON trực tuyến của NanoWebTools

Sử dụng Trình xem JSON trực tuyến để xem các tệp JSON chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Trình xem này có thể hiển thị bất kỳ tệp JSON nào, cho dù là cục bộ hay từ một URL. Chỉ cần nhập đầu ra JSON để xem và trình xem sẽ tự động tải nó bằng trình xem JSON tốt nhất của chúng tôi. Không cần tải xuống hoặc cài đặt gì cả và trình xem sẽ hoạt động trong mọi trình duyệt hiện đại.

Nếu bạn làm việc với các tệp JSON, thì Trình xem JSON Trực tuyến là một ứng dụng cần phải có. Điều cần thiết cho bất kỳ ai cần làm việc với định dạng dữ liệu này vì nó giúp xem và kiểm tra các tệp JSON nhanh chóng và dễ dàng. Trình định dạng JSON cũng có thể định dạng đầu ra JSON phi cấu trúc của bạn.

Việc sử dụng trình xem JSON trực tuyến đơn giản như thế nào?

Một công cụ như trình xem JSON trực tuyến là cách phổ biến nhất và dễ dàng nhất để xem dữ liệu JSON.

  • Chỉ cần sao chép và dán JSON của bạn vào hộp văn bản, sau đó nhấp vào nút Xem.
  • Sau đó, công cụ sẽ phân tích cú pháp dữ liệu và hiển thị kết quả ở định dạng mà con người có thể đọc được. Bạn cũng có thể sử dụng trình đọc JSON để tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình khác sử dụng cùng định dạng JSON, chẳng hạn như JavaScript và PHP.

Chúng tôi hy vọng bạn thấy bài viết về Trình xem JSON trực tuyến này hữu ích. Mặc dù đây không phải là trình xem nhiều tính năng nhất hiện có, nhưng đây là một lựa chọn tốt nếu bạn muốn thứ gì đó đơn giản và miễn phí. JSON là một định dạng dữ liệu phổ biến và việc hiểu cách xem nó có thể hữu ích cho việc gỡ lỗi hoặc đơn giản là tương tác với dữ liệu. Hãy dùng thử trình xem và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về trang liên hệ với chúng tôi!

Các tiện ích JSON khác:

Nếu bạn muốn hiển thị dữ liệu ở dạng trang web, tệp văn bản hoặc bảng điều khiển, bạn có thể sử dụng công cụ định dạng JSON để định dạng JSON trực tuyến. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể sử dụng trình xác thực JSON trực tuyến, trình chuyển đổi JSON sang CSV và trình soạn thảo JSON trực tuyến.

 

Trình xem JSON

Chào mừng bạn đến với Trình xem JSON trực tuyến của NanoWebTools. JSON là một định dạng dữ liệu đang trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong nhiều trang Web do AJAX hỗ trợ vì định dạng này con người có thể đọc được.

JSON Người xem

JSON chính xác là gì?

JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ và con người có thể đọc được, cũng như một định dạng lưu trữ dữ liệu tập lệnh thuận tiện. Nó giúp con người đọc và ghi dữ liệu cực kỳ đơn giản. Thật dễ dàng để phân tích cú pháp và tạo.

JSON là định dạng văn bản độc nhất vô nhị, không phụ thuộc vào ngôn ngữ. Nó hỗ trợ cả phong cách lập trình hướng đối tượng và hướng mảng, nhẹ, không phụ thuộc vào ngôn ngữ và dễ đọc và viết. JSON đã trở thành định dạng trao đổi dữ liệu phổ biến nhất vì định dạng này không phụ thuộc vào ngôn ngữ, con người có thể đọc được và tương thích với nhiều ngôn ngữ lập trình.

JSON thường được sử dụng trong các ứng dụng web để truyền dữ liệu, chẳng hạn như gửi dữ liệu từ máy chủ đến máy khách để có thể hiển thị trên trang web hoặc cho phép người dùng đăng bài dữ liệu trở lại máy chủ.

view Mã JSON Trực tuyến

Tổng quan về Trình xem JSON:

JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng truyền dữ liệu phổ biến trong lập trình web. Trình xem JSON là một chương trình có thể hiển thị dữ liệu ở định dạng JSON. Nó cũng có thể phân tích cú pháp dữ liệu JSON và hiển thị nó ở định dạng dễ hiểu. Nó có thể được dùng để gỡ lỗi và hiểu cấu trúc dữ liệu trong tài liệu JSON.

Trình xem JSON trực tuyến của NanoWebTools

Sử dụng Trình xem JSON trực tuyến để xem các tệp JSON chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Trình xem này có thể hiển thị bất kỳ tệp JSON nào, cho dù là cục bộ hay từ một URL. Chỉ cần nhập đầu ra JSON để xem và trình xem sẽ tự động tải nó bằng trình xem JSON tốt nhất của chúng tôi. Không cần tải xuống hoặc cài đặt gì cả và trình xem sẽ hoạt động trong mọi trình duyệt hiện đại.

Nếu bạn làm việc với các tệp JSON, thì Trình xem JSON Trực tuyến là một ứng dụng cần phải có. Điều cần thiết cho bất kỳ ai cần làm việc với định dạng dữ liệu này vì nó giúp xem và kiểm tra các tệp JSON nhanh chóng và dễ dàng. Trình định dạng JSON cũng có thể định dạng đầu ra JSON phi cấu trúc của bạn.

Việc sử dụng trình xem JSON trực tuyến đơn giản như thế nào?

Một công cụ như trình xem JSON trực tuyến là cách phổ biến nhất và dễ dàng nhất để xem dữ liệu JSON.

  • Chỉ cần sao chép và dán JSON của bạn vào hộp văn bản, sau đó nhấp vào nút Xem.
  • Sau đó, công cụ sẽ phân tích cú pháp dữ liệu và hiển thị kết quả ở định dạng mà con người có thể đọc được. Bạn cũng có thể sử dụng trình đọc JSON để tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình khác sử dụng cùng định dạng JSON, chẳng hạn như JavaScript và PHP.

Chúng tôi hy vọng bạn thấy bài viết về Trình xem JSON trực tuyến này hữu ích. Mặc dù đây không phải là trình xem nhiều tính năng nhất hiện có, nhưng đây là một lựa chọn tốt nếu bạn muốn thứ gì đó đơn giản và miễn phí. JSON là một định dạng dữ liệu phổ biến và việc hiểu cách xem nó có thể hữu ích cho việc gỡ lỗi hoặc đơn giản là tương tác với dữ liệu. Hãy dùng thử trình xem và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về trang liên hệ với chúng tôi!

Các tiện ích JSON khác:

Nếu bạn muốn hiển thị dữ liệu ở dạng trang web, tệp văn bản hoặc bảng điều khiển, bạn có thể sử dụng công cụ định dạng JSON để định dạng JSON trực tuyến. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể sử dụng trình xác thực JSON trực tuyến, trình chuyển đổi JSON sang CSV và trình soạn thảo JSON trực tuyến.

 


Aarim Khan

CEO / Co-Founder

Our goal is to provide online free tools so you don't have to install any software for basic usages. We are trying to add more tools and make these tools free forever.

Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.