Phần trên mỗi công cụ chuyển đổi

Công cụ chuyển đổi Phần triệu/Tỷ/Nghìn tỷ/Tỷ tỷ

Bộ phận trên mỗi bộ chuyển đổi

Thuật ngữ từng phần được sử dụng trong khoa học và kỹ thuật để biểu thị các giá trị nhỏ của mật độ dung dịch.

phần triệu đến phần tỷ

Phần triệu là gì?

1 PPM tương đương với 0,001g hoặc một phần nghìn gam (1 mg) trên 1000ml (1 Ltr). Đó là, 1 ppm bằng 1mg mỗi lít. ppm = miligam trên lít

Công cụ chuyển đổi từng phần trực tuyến này có thể chuyển đổi phần triệu, phần tỷ, phần nghìn tỷ hoặc phần triệu tỷ. Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể chuyển đổi giữa các đơn vị này.

Vì nhiều lý do, chúng tôi phải chuyển đổi phần triệu (ppm) thành phần tỷ (ppb), phần tỷ (ppt) hoặc phần triệu tỷ (ppt). Công cụ này chuyển đổi ppm sang ppb hoặc các giá trị khác chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Công cụ này nên được sử dụng như thế nào?

  • Nhập giá trị vào đây.
  • Chọn Đơn vị.
  • Chọn tùy chọn Chuyển đổi.

Aarim Khan

CEO / Co-Founder

Our goal is to provide online free tools so you don't have to install any software for basic usages. We are trying to add more tools and make these tools free forever.

Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.