Bộ chuyển đổi công suất phản kháng

Chuyển đổi vôn thành amp, máy tính vôn sang ampe

Có hai dạng điện xoay chiều là công suất thực và công suất phản kháng, chịu trách nhiệm biến đổi máy biến áp, phát máy phát điện và quay động cơ.

Bộ chuyển đổi công suất phản kháng

Bạn có thể sử dụng công cụ chuyển đổi công suất phản kháng trực tuyến miễn phí này để chuyển đổi giữa Volt-Ampere Reactive, Milliolt-Ampere Reactive, Kilovolt-Ampere Reactive, Megavolt-Ampere Reactive và Gigavolt-and -Ampere phản kháng.

Làm cách nào để quy đổi công suất phản kháng?

Với công cụ chuyển đổi đơn vị trực tuyến miễn phí của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi đơn vị năng lượng phản kháng.

  • Nhập giá trị và chọn đơn vị.
  • Chọn tùy chọn Chuyển đổi.

Bảng quy đổi công suất phản kháng

  • 1 Megavolt (MVAR) = 1000000 Vôn (VAR), Megavolt sang Vôn
  • 1 Megavolt (MVAR) = 1000000000 Millivolt (mVAR), Megavolt sang Millivolt
  • 1 Megavolt (MVAR) = 1000 Kilôvolt (kVAR), Megavolt sang Kilôvolt
  • 1 Megavolt (MVAR) = 0,001 Gigavolt (GVAR), Megavolt sang Gigavolt

 


Aarim Khan

CEO / Co-Founder

Our goal is to provide online free tools so you don't have to install any software for basic usages. We are trying to add more tools and make these tools free forever.

Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.