Bộ chuyển đổi kỹ thuật số

Bộ chuyển đổi khối lượng dữ liệu

trình chuyển đổi lưu trữ dữ liệu trực tuyến

Bạn có thể lưu trữ nội dung kỹ thuật số, chẳng hạn như giấy tờ, hình ảnh, nhạc và video trong bộ lưu trữ dữ liệu. Mỗi tài liệu yêu cầu không gian lưu trữ. Việc tính toán lưu trữ sử dụng nhiều đơn vị khác nhau. Bit, Byte, KB, MB, GB, TB và nhiều đơn vị khác được sử dụng.

Bạn có thể lưu trữ bất kỳ loại nội dung đa phương tiện nào trên thẻ SD, Đĩa cứng (HDD), CD, Đĩa mềm, v.v. Có nhiều loại thiết bị lưu trữ khác nhau. Để lưu dữ liệu và thông tin của bạn, nhiều nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các thiết bị lưu trữ dữ liệu trực tuyến.

Vấn đề chính trong thời đại kỹ thuật số này là dung lượng lưu trữ. Để cải thiện chất lượng, ảnh và phim độ phân giải cao (HD) đang có kích thước lớn hơn. Tính toán và sắp xếp nội dung phương tiện của bạn sao cho bạn có thể chứa nhiều tệp nhất có thể vào một lượng không gian lưu trữ hạn chế để quản lý bộ nhớ của bạn. Sử dụng trình nén hình ảnh để giảm kích thước ảnh của bạn để bạn có thể lưu trữ nhiều ảnh hơn.

storage máy tính

Công cụ miễn phí tuyệt vời này để chuyển đổi giữa các đơn vị kích thước là máy tính lưu trữ trực tuyến. Việc chuyển đổi gb sang mb, mb sang kb, kb sang tb và các đơn vị khác rất đơn giản.

Nên sử dụng Bộ chuyển đổi lưu trữ như thế nào?

Việc tính dung lượng lưu trữ cũng đơn giản như chụp ảnh hoặc phát nhạc. Các bước duy nhất được yêu cầu là nhập giá trị, chọn đơn vị và nhấn nút chuyển đổi. Đơn vị của bạn sẽ được tự động chuyển đổi sang mọi đơn vị khác.

Đây là một công cụ rất mạnh có thể thay đổi đơn vị lưu trữ nhỏ nhất từ Bit thành Yottabyte.

Mối quan hệ giữa các Đơn vị lưu trữ:

  • 8 Bit (b) bằng 1 Byte (B)
  • 1024 Byte bằng 1 Kilobyte (KB)
  • 1024 Kilobyte bằng 1 Megabyte (MB)
  • 1024 Megabyte bằng 1 Gigabyte (GB)
  • 1024 Gigabyte bằng 1 Terabyte (TB)
  • 1024 Terabyte bằng 1 Petabyte (PB)
  • 16 Petabyte bằng 1 Exabyte(EB)
  • 1024 Exabyte bằng 1 Zettabyte (ZB)
  • 1024 Zettabyte bằng 1 Yottabyte (YB)

 


Aarim Khan

CEO / Co-Founder

Our goal is to provide online free tools so you don't have to install any software for basic usages. We are trying to add more tools and make these tools free forever.

Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.