Chuyển đổi tốc độ

Chuyển đổi đơn vị tốc độ

bộ chuyển đổi tốc độ< /p>

Bất kỳ đối tượng nào di chuyển một khoảng cách cụ thể trong một khoảng thời gian xác định trước được cho là đang di chuyển với tốc độ. Nói cách khác, tốc độ là tốc độ mà bạn đi được một quãng đường trong một khoảng thời gian nhất định. Đơn vị tốc độ được sử dụng nhiều nhất là kilômét trên giờ hoặc km/h.

Công cụ web miễn phí này rất tuyệt vời để chuyển đổi đơn vị tốc độ. Kilômet trên giờ là cách chúng ta đo tốc độ. Tốc độ cũng có thể được tìm thấy trên đồng hồ tốc độ của bất kỳ ô tô nào. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ đơn vị nào sang Mét trên giây (m/s), Kilômet trên giờ (km/h), Dặm trên giờ (m/h), Kont (kn, kt), Foot trên giờ (ft/h), Foot trên phút (ft/min) hoặc Foot trên giây (ft/s) bằng máy tính miễn phí này.

Làm cách nào để chuyển đổi tốc độ?

Bất kỳ đơn vị tốc độ nào cũng có thể được chuyển đổi sang đơn vị khác trong tích tắc. Để chuyển đổi sang các đơn vị khác, bạn chỉ cần nhập giá trị tốc độ và đơn vị vào các trường thích hợp trước khi nhấp vào nút Chuyển đổi.


Aarim Khan

CEO / Co-Founder

Our goal is to provide online free tools so you don't have to install any software for basic usages. We are trying to add more tools and make these tools free forever.

Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.