Bộ chuyển đổi nhiệt độ

Chuyển đổi nhiệt độ giữa độ C, độ F và độ Kelvin

fahrenheit to C

Nhiệt độ, chỉ mức độ nóng hay lạnh của một vật, có tác động trực tiếp đến động năng của các hạt.

Ba đơn vị riêng biệt—Celsius (°C), Fahrenheit (°F) và Kelvin—được sử dụng để đo nhiệt độ (K). Dụng cụ chúng ta dùng để đo nhiệt độ là nhiệt kế.

Để chuyển đổi giữa các đơn vị nhiệt độ, hãy sử dụng công cụ chuyển đổi nhiệt độ trực tuyến miễn phí này.

Làm cách nào để chuyển đổi nhiệt độ trực tuyến?

Việc chuyển đổi giữa các đơn vị nhiệt độ tương đối đơn giản. Chỉ cần nhập giá trị và đơn vị, sau đó nhấp vào nút chuyển đổi.

độ F

Làm cách nào để tính toán nhiệt độ theo cách thủ công?

Trong toán học có các công thức để xác định đơn vị nhiệt độ.

Ví dụ:

Để tính 70° Độ F sang độ C hoặc độ C. công thức là

°C = ([°F] − 32 )×5/9
°C = (70-32)×5/9
°C = 38×5/9
°C = 21,1111

70 độ F tương đương với 21,1111 độ C.

Công thức chuyển đổi nhiệt độ độ C


Công thức chuyển đổi nhiệt độ Fahrenheit
Công thức chuyển đổi nhiệt độ Kelvin

Chuyển đổi từ độ C sang độ F [°F] = [°C] × 5/9 + 32
Chuyển đổi từ độ C sang độ Kelvin [K] = [°C] + 273,15
Chuyển đổi độ F sang độ C [°C] = ([°F] &trừ; 32) × 9/5
Chuyển đổi Fahrenheit sang Kelvin [K] = ([°F] + 459,67) × 9/5
Chuyển đổi Kelvin sang độ C [°C] = [K] − 273.15
Chuyển đổi Kelvin sang Fahrenheit [°F] = [K] × 9/5 &min; 459,67

Aarim Khan

CEO / Co-Founder

Our goal is to provide online free tools so you don't have to install any software for basic usages. We are trying to add more tools and make these tools free forever.

Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.