Chuyển đổi điện áp

Bộ chuyển đổi điện áp, Công cụ chuyển đổi điện

Chênh lệch điện thế giữa hai vị trí được định nghĩa là hiệu điện thế. Volt là đơn vị SI của điện áp. Vôn kế có thể dùng để đo hiệu điện thế.

Công cụ web Nano này được tạo để chuyển đổi đơn vị điện áp. Bạn có thể sử dụng công cụ này để chuyển đổi giữa vôn, milivôn và kilôvôn.

Mọi quốc gia đều cung cấp điện theo một số chỉ số cung cấp năng lượng. Ví dụ, Hoa Kỳ sử dụng điện 110 vôn, trong khi Ấn Độ sử dụng điện 220 vôn. Vì vậy, nếu đi từ Hoa Kỳ đến Ấn Độ, bạn cần hiểu rõ hơn về điện áp để sạc các thiết bị cá nhân như máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh.

Làm cách nào để chuyển đổi đơn vị điện áp?

Bộ chuyển đổi điện áp này khá hữu ích để chuyển đổi nguồn điện. Bạn phải nhập giá trị và chọn đơn vị điện áp trước khi nhấp vào nút Chuyển đổi. Nó sẽ tự động chuyển đổi tất cả các đơn vị.

 

 


Aarim Khan

CEO / Co-Founder

Our goal is to provide online free tools so you don't have to install any software for basic usages. We are trying to add more tools and make these tools free forever.

Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.