Bộ chuyển đổi áp suất

Công cụ chuyển đổi áp suất trực tuyến miễn phí

Lực tác dụng lên một bề mặt được gọi là áp suất. Pascal là đơn vị SI của áp suất (Pa). Áp suất được tính bằng cách chia Lực theo Diện tích. P=F/A là phương trình áp suất.

Áp suất bộ chuyển đổi

Trình chuyển đổi web này được tạo để chuyển đổi các đơn vị áp suất. Công cụ chuyển đổi áp suất trực tuyến này giúp việc chuyển đổi đơn vị áp suất trở nên đơn giản. Nó là một công cụ rất hữu ích để chuyển đổi các đơn vị giữa Pascal (Pa), Kilopascal (kPa), Megapascal (MPa), Hectopascal (hPa), Bar (bar), Torr (torr), Pound per square inch (psi) và Kilopound mỗi inch vuông (kPa) (ksi)

Làm cách nào để thay đổi đơn vị áp suất?

Bộ chuyển đổi áp suất này dùng để chuyển đổi đơn vị áp suất. Bạn chỉ cần nhập giá trị và chọn đơn vị trước khi nhấp vào nút Chuyển đổi.

Đơn vị áp suất và máy tính giá trị chuyển đổi

  • 1 Bar = 100000 Pascal [ bar sang Pa / Pa sang bar ]
  • 1 Bar = 100 Kilopascal [ bar sang kPa / kPa sang bar ]
  • 1 Bar = 0,1 Megapascal [ bar sang MPa / MPa sang bar ]
  • 1 Bar = 1000 Hectopascal [ bar sang hPa / hPa sang bar ]
  • 1 Thanh = 750,06168270417 Torr [ thanh torr / torr thành thanh ]
  • 1 Bar = 14,503768078 Pound trên inch vuông [ bar sang psi / psi sang bar ]
  • 1 Bar = 0,014503768078 Kilôpound trên inch vuông [ bar sang ksi / ksi sang bar ]

 


Aarim Khan

CEO / Co-Founder

Our goal is to provide online free tools so you don't have to install any software for basic usages. We are trying to add more tools and make these tools free forever.

Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.