Bộ chuyển đổi công suất biểu kiến

Công cụ chuyển đổi đơn vị điện áp miễn phí

Tổng công suất chảy là “Công suất biểu kiến”

apparent bộ chuyển đổi nguồn, bộ chuyển đổi điện áp

Tổng công suất dòng chảy được định nghĩa là công suất biểu kiến, được tính bằng cách nhân điện áp và dòng điện (V * I).

Ví dụ: nếu đầu ra của bộ sạc điện thoại thông minh của bạn là 5,2 vôn và 2 ampe, thì công suất cảm nhận được là 10,4VA (VA là vôn-amp – đơn vị công suất biểu kiến trong hệ SI )

Bộ chuyển đổi điện áp này là một bộ chuyển đổi đơn vị miễn phí. Nó chuyển đổi các đơn vị điện áp như Volt, Millivolt, Kilovolt, Megavolt và Gigavolt.

current chuyển đổi, chuyển đổi đơn vị

Bạn có thể chuyển đổi điện áp như thế nào?

Đây là một công cụ đơn giản để chuyển đổi bất kỳ đơn vị điện áp-ampe hoặc công suất biểu kiến nào. Nhập giá trị và chọn đơn vị cần chuyển đổi. Chọn tùy chọn Chuyển đổi. Trong chớp mắt, nó sẽ biến thành một đơn vị khác.

Có thể chuyển đổi bất kỳ đơn vị ampe điện áp nào bằng công cụ chuyển đổi hiện tại. Bộ chuyển đổi đơn vị này hoàn toàn miễn phí và có thể được truy cập từ bất kỳ thiết bị nào.

Bảng chuyển đổi nguồn điện rõ ràng

  • 1 Megavolt (MVA) = 1000000 Vôn (VA), Megavolt sang Vôn
  • 1 Megavolt (MVA) = 1000000000 Millivolt (mVA), Megavolt sang Millivolt
  • 1 Megavolt (MVA) = 1000 Kilôvolt (kVA), Megavolt sang Kilôvolt
  • 1 Megavolt (MVA) = 0,001 Gigavolt (GVA), Megavolt sang Gigavolt

 


Aarim Khan

CEO / Co-Founder

Our goal is to provide online free tools so you don't have to install any software for basic usages. We are trying to add more tools and make these tools free forever.

Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.